Berfikir Di Luar Kotak

Di Luar Kotak

5782034e7f8f9860[1] Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan memerlukan tiga elemen yang utama. Elemen tersebut adalah guru, murid dan bahan. Justeru, sama-samalah kita (sama ada guru atau murid) tingkatkan akses, ekuiti dan kualiti bagi ketiga-tiga elemen ini bagi mencapai pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berfikirlah secara terbuka iaitu ‘berfikir di luar kotak’ (think outside the box) kerana terdapat banyak perkara yang boleh kita gunakan dalam menyelesaikan sesuatu isu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s