PELAKSANAAN DASAR MENGEHADKAN JUMLAH MAKSIMUM SEPULUH (10) MATA PELAJARAN DAN PENAMBAHAN DUA (2) MATA PELAJARAN TAMBAHAN DALAM PEPERIKSAAN SPM

Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 23 Disember 2009 telah bersetuju bahawa dasar mengehadkan sepuluh (10) mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) adalah kekal, walau bagaimanapun kelonggaran diberi kepada calon untuk mengambil tidak lebih daripada dua mata pelajaran tambahanmulai Tahun 2010.

2. Calon yang akan menduduki peperiksaan SPM mulai Tahun 2010 dibenarkan mengambil dua lagi mata pelajaran sebagai tambahan. Dua mata pelajaran tambahan tersebut mestilah dipilih daripada mana-mana mata pelajaran yang telah disenaraikan dalam peperiksaan SPM kecuali mata pelajaran teras. Jumlah keseluruhan mata pelajaran yang boleh diambil oleh calon adalah dua belas (12).

3. Kelonggaran ini boleh diguna pakai untuk semua murid di semua aliran sekolah. Syarat-syarat lain pengambilan mata pelajaran dalam peperiksaan SPM, termasuk syarat mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif sedia ada kekal. Pencapaian calon dalam peperiksaan SPM bagi semua mata pelajaran yang diduduki termasuk dua pelajaran tambahan itu akan dicatatkan dalam sijil SPM yang sama.

4. Keputusan kerajaan membenarkan dua mata pelajaran tambahan dalam peperiksaan SPM ini adalah selaras dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

5. Surat Pekeliling Ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2009 bertarikh 27 Ogos 2009 bagi Pelaksanaan Mengehadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

6. Semua Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah memaklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan semua Pengetua di bawah pentadbiran Y. Bhg. Datuk/Dato’ /Datin/tuan/puan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD DOM
Ketua Pengarah Pelajaran
Kementerian Pelajaran Malaysia
Diterbitkan Oleh: Bahagian Hal Ehwal Korporat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s