Category Archives: Matematik Tambahan

6. Pilihatur & Gabungan

Pilihatur & Gabungan

5. Fungsi Trigonometri

Fungsi Trigonometri

Matematik Tambahan Kertas 2

4. 0 Paper 2 set 1

Matematik Tambahan Kertas 1

2.0 paper 1

Persamaan Kuadratik

Modul Matematik Tambahan T4_Persamaan Kuadratik

Fungsi

Modul Matematik Tambahan T4_Fungsi

Pecutan Akhir Matematik Tambahan

Pakej

Modal

Untung

Bonus

Bahagian A

(Jawab semua soalan)

Persamaan Serentak [5]

Janjang (gunakan  Listing Method)[6]

Graf Trigonometri [6]

Statistik [6]

Persamaan/ Fungsi Kuadratik [6]

Geometri Koordinat [6] Penggunaan Pembezaan / Pengamiran [6]

Vektor [6]

Bahagian B

(Pilih 4 daripada 5)

Hukum Linear [10]

Taburan Kebarangkalian [10]

Vektor [10]

Geometri Koordinat [10]

Penggunaan Pembezaan / Pengamiran [10]

Sukatan Membulat [10]

Bahagian C

(Pilih 2 daripada 4)

Nombor Indeks [10]

Penyelesaian Segitiga [10]

Pengaturcaraan Linear [10] Gerakan Pada Garis Lurus [10]

Sasaran

Markah 40 – 50

Sumber: Hj. Busrah Md. Seh (SMKJ)