Category Archives: Matematik Tambahan

Matematik Tambahan Kertas 2

4. 0 Paper 2 set 1

Matematik Tambahan Kertas 1

2.0 paper 1

Persamaan Kuadratik

Modul Matematik Tambahan T4_Persamaan Kuadratik

Fungsi

Modul Matematik Tambahan T4_Fungsi

Pecutan Akhir Matematik Tambahan

Pakej

Modal

Untung

Bonus

Bahagian A

(Jawab semua soalan)

Persamaan Serentak [5]

Janjang (gunakan  Listing Method)[6]

Graf Trigonometri [6]

Statistik [6]

Persamaan/ Fungsi Kuadratik [6]

Geometri Koordinat [6] Penggunaan Pembezaan / Pengamiran [6]

Vektor [6]

Bahagian B

(Pilih 4 daripada 5)

Hukum Linear [10]

Taburan Kebarangkalian [10]

Vektor [10]

Geometri Koordinat [10]

Penggunaan Pembezaan / Pengamiran [10]

Sukatan Membulat [10]

Bahagian C

(Pilih 2 daripada 4)

Nombor Indeks [10]

Penyelesaian Segitiga [10]

Pengaturcaraan Linear [10] Gerakan Pada Garis Lurus [10]

Sasaran

Markah 40 – 50

Sumber: Hj. Busrah Md. Seh (SMKJ)

Tips Menjawab Kertas Matematik Tambahan SPM

1. Buat latihan secara berterusan (walaupun sedikit, tetapi selalu).
2. Nombor perpuluhan – bundarkan kepada 4 angka bererti (kecuali dinyatakan).
3. Jawapan akhir yang berbentuk pecahan mestilah ditulis dalam bentuk yang paling ringkas.
4. Jangan bahagi 2 muka surat kertas jawapan (Kertas 2)
5. Gunakan muka surat baharu bagi setiap soalan baharu.
6. Tidak mendapat markah jika salah tulis nombor soalan (Kertas 2) dan telah ada kesan dibatalkan.
7. Gunakan kalkulator saintifik yang telah biasa anda gunakan (Kalkulator Casio fx-570MS boleh digunakan).

Sumber: Hj. Busrah Md. Seh

Cemerlang Percubaan SPM 2013

Murid cemerlang dalam Matematik Tambahan Percubaan SPM 2013:
1. Umi Haryantie Bt. Hj. Mohd Hisham
2. Siti Fairuz Binti Mohammad Nor
3. Siti Raihan Binti Mohd Fuad

Tingkatkan lagi usaha anda dan semoga lebih berjaya lagi dalam SPM 2013.